Finansieringsløsninger - Svea Finans og Statens Lånekasse

Finansieringsløsning gjennom Svea Finans

Trenger du finansieringsløsning? Gjennom vår samarbeidspartner SVEA Finans kan vi tilby elever hos oss finansieringsløsninger for førerkortopplæring og kurs. Det tilbys betalingsløsninger opptil kr. 100 000.

SVEA Finans kan tilby deg ulike delbetalingsløsninger. Her kan du velge den løsningen som passer deg best. Det er rentefrie avdrag de første 6 månedene, og deretter påløper renter på 21%.

Dette kan være en gunstig løsning for deg som har søkt støtte hos Lånekassen, men som må betale for selve opplæringen før støtten blir utbetalt. Det er slik at du får støtten fra Lånekassen utbetalt når du er bekreftet som deltaker på grunnutdanning YSK.

Uforpliktende tilbud

Om du ønsker et uforpliktende tilbud på finansieringsløsningen fra SVEA Finans kan du kontakte oss eller søke direkte

Vi er godkjent for støtte fra Lånekassen

Tungbilskolen er godkjent for støtte fra Lånekassen. For deg betyr dette at du kan søke lån og stipend hvis du tar utdanning som bussjåfør eller lastebilsjåfør.

Vi har samlet en del informasjon nedenfor angående støtte fra Lånekassen. Vi oppfordrer deg å ta kontakt med Lånekassen dersom du fremdeles har spørsmål knyttet til støtten og din utdanningssituasjon.

  • Om du bare skal ta grunnutdanning YSK på 140 timer kan du få basislån for 5 uker.
  • Du har mulighet til å få lån og stipend for en ekstra uke dersom du grunnutdanning og førerkort. Det vil si at dersom du både tar grunnutdanning YSK 140 timer og førerkort klasse C/CE/D, kan du få basislån for seks uker.
  • Det er viktig å nevne at du bare kan få støtte til førerkort dersom du tar den i forbindelse med grunnutdanning YSK. Du må ta førerkort innen 12 måneder etter at grunnkurset starter.
  • Når får du utbetalt støtte? Pengene får du når du starter på grunnutdanning 140 timer. Disse blir utbetalt når vi har bekreftet at du har startet, og dette gjelder også om du tar førerkort i forbindelse med grunnutdanningen.
  • Du kan også få det som heter skolepengelån til å dekke utgifter knyttet til kurset.
  • Når kan du søke stipend og lån? Du må ha fått plass hos oss før du søker om stipend og lån. Du må søke etter at du har fullført kurset, med unntak hvis kurset starter før 1. november og avsluttes etter 15. november. Da må du søke før 15.november. Starter kurset ditt før 1. mars og avsluttes etter 15. mars, må du søke før 15. mars.

Pr februar 2024 kan du få inntil kr 17552.- i basislån og inntil kr 119 874.- i skolepengelån.