Priser

Annet (Kurs) Kursliste
Bakløfter kr 1500,-
Klasse BE (Personbil med tilhenger) Kursliste
Førerprøve kr 2500,-
Kjøretime kr 830,-
Lastsikringskurs kr 1500,-
Sikkerhetskurs på veg kr 2490,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 830,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 830,-
Klasse C (Lastebil) Kursliste
Førerprøve kr 3400,-
Grunnkurs kr 1750,-
Kjøretime kr 1350,-
Kode 160 - kurs og vedlikehold kjøring kr 7500,-
Kode 160 - vedlikehold kjøring kr 1500,-
Lærebok kr 700,-
Lastsikringskurs kr 3800,-
Sikkerhetskurs på veg kr 8100,-
Sikkerhetskurs på veg- har kl.C1/D1 fra tidligere kr 5200,-
Teorikurs kr 4650,-
Teorikurs kr 2450,-
Teoriundervisning (60 min) kr 700,-
Tilgang Teoritentamen.no i 45 dager, pensum + kurs kr 550,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1350,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1350,-
Ulykkesberedskap kr 3500,-
Klasse C1 (Lett lastebil) Kursliste
Førerprøve kr 3100,-
Grunnkurs kr 1750,-
Kjøretime kr 1200,-
Lærebok kr 360,-
Lastsikringskurs kr 3800,-
Sikkerhetskurs på veg kr 4800,-
Teorikurs kl.C1 kr 1000,-
Tilgang Teoritentamen.no i 45 dager, pensum + kurs kr 500,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1200,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1200,-
Ulykkesberedskap kr 3500,-
Klasse C1E (Lastebil m/henger) Kursliste
Førerprøve kr 3450,-
Kjøretime kr 1300,-
Lærebok kr 360,-
Sikkerhetskurs på veg kr 5200,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1300,-
Klasse CE (Lastebil og henger) Kursliste
Førerprøve kr 3900,-
Kjøretime kr 1450,-
Sikkerhetskurs på veg kr 14500,-
Teorikurs kr 2500,-
Tilgang Teoritentamen.no i 45 dager, pensum + kurs kr 500,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1450,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1450,-
Klasse D (Buss) Kursliste
Førerprøve kr 3700,-
Grunnkurs kr 1750,-
Kjøretime kr 1400,-
Lærebok kr 700,-
Sikkerhetskurs på veg kr 8400,-
Sikkerhetskurs på veg- har kl.D1/C1 har kl.C1 fra tidligere kr 5600,-
Teorikurs kr 2450,-
Teoriundervisning kr 700,-
Tilgang Teoritentamen.no i 45 dager, pensum + kurs kr 550,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1400,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1400,-
Ulykkesberedskap kr 3500,-
Klasse D1 (Minibuss) Kursliste
Førerprøve kr 3100,-
Grunnkurs kr 1750,-
Kjøretime kr 1200,-
Lærebok kr 320,-
Sikkerhetskurs på veg kr 4800,-
Tilgang Teoritentamen.no i 45 dager, pensum + kurs kr 500,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1200,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1200,-
Ulykkesberedskap kr 3500,-
Klasse D1E (Minibuss) Kursliste
Førerprøve kr 3450,-
Kjøretime kr 1300,-
Lærebok kr 320,-
Lastsikringskurs kr 1500,-
Lastsikringskurs kr 1500,-
Sikkerhetskurs på veg kr 5200,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1300,-
Klasse DE (Buss) Kursliste
Førerprøve kr 3900,-
Kjøretime kr 1500,-
Lærebok kr 700,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1500,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1500,-
Ulykkesberedskap kr 3500,-
YSK Etterutdanning godstransport (YSK Gods Etterut.) Kursliste
Bakløfter-Løftelem kurs kr 1500,-
Etterutdanning for yrkessjåfører, GODS transport ( 35 timer, 1 hverdag pr.uke ) kr 9250,-
Etterutdanningskurs for yrkessjåfører - Gods transport-35 t. 1. lørdag pr.mnd. kr 10500,-
Etterutdanningskurs for yrkessjåfører, Gods transport (35 timer, 5 dager på rad) kr 9250,-
Etterutdanning utvidelse gods 7t kr 2100,-
Helge kurs - 35 t Etterutdanning/GODS kr 10500,-
YSK Etterutdanning persontransport (YSK Person Etterut.) Kursliste
Etterutdanning utvidelse Person 7t kr 2100,-
YSK Godstransport (YSK Gods) Kursliste
140 timers kurs i samarbeid med kursaktøren Lime Green - Praktisk kjøring i Modul.5 kommer i tillegg til de oppsatte dagene. kr 38500,-
Yrkesutdannelse utvidelse til Godstransport 35T kr 16000,-
YSK Persontransport (YSK Person) Kursliste
140 timers kurs i samarbeid med kursaktøren Lime Green - Praktisk kjøring i Modul.5 kommer i tillegg til de oppsatte dagene. kr 38500,-
Yrkeskompetanse utvidelse til persontransport 35T kr 16000,-
Yrkessjåfør, Grunnutdanning utvidelse til Persontransport - 35 timer kr 16000,-