Priser

Klasse BE (Personbil med tilhenger)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Trinnvurdering trinn 2 kr 880,-
  Førerprøve kr 2500,-
  Trinnvurdering trinn 3 kr 880,-
  Kjøretime kr 880,-
 • Kurs
  Lastsikringskurs kr 1500,-
  Sikkerhetskurs på veg kr 2640,-

Klasse C1 (Lett lastebil)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Kjøretime kr 1250,-
  Trinnvurdering trinn 2 kr 1250,-
  Trinnvurdering trinn 3 kr 1250,-
  Sikkerhetskurs på veg kr 5000,-
  Førerprøve kr 3300,-
  Teorihjelp - enkelttimer kr 700,-
 • Kurs
  Grunnkurs kr 1750,-
  Ulykkesberedskap kr 3500,-
  Lastsikringskurs kr 3800,-
  Teorikurs kl.C1 - 4 timer/Drammen kr 1000,-
  Teorikurs kl.C1/D1 - Sarpsborg kr 3600,-
  Teorikurs - Hamar - 2 1/2 dag kr 4650,-
 • Annet
  Lærebok kr 360,-
 • eLæring
  Tilgang Teoritentamen.no i 45 dager, pensum + kurs kr 600,-

Klasse C1E (Lett lastebil med henger)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Kjøretime kr 1350,-
  Trinnvurdering trinn 2 kr 1350,-
  Trinnvurdering trinn 3 kr 1350,-
  Sikkerhetskurs på veg kr 5400,-
  Førerprøve kr 3600,-

Klasse C (Lastebil)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Kjøretime kr 1450,-
  Trinnvurdering trinn 2 kr 1450,-
  Trinnvurdering trinn 3 kr 1450,-
  Sikkerhetskurs på veg kr 8700,-
  Sikkerhetskurs på veg- har kl.C1/D1 fra tidligere kr 5800,-
  Førerprøve kr 3700,-
  Kode 160 - vedlikehold kjøring kr 1500,-
  Teorihjelp-enkelttimer (45 min) kr 700,-
 • Kurs
  Grunnkurs kr 1750,-
  Ulykkesberedskap kr 3500,-
  Lastsikringskurs kr 3800,-
  Teorikurs kr 2450,-
  Teorikurs kr 4650,-
  Teorikurs - Hamar - 2 1/2 dag kr 4600,-
  Kode 160 - kurs og vedlikehold kjøring kr 7500,-
 • Annet
  Lærebok kr 700,-
 • eLæring
  Tilgang Teoritentamen.no i 45 dager, pensum + kurs kr 600,-

Klasse CE (Lastebil og henger)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Kjøretime kr 1600,-
  Trinnvurdering trinn 2 kr 1600,-
  Trinnvurdering trinn 3 kr 1600,-
  Sikkerhetskurs på veg kr 16000,-
  Førerprøve kr 4200,-
  Teorihjelp-enkelttimer (45 min) kr 700,-
 • Kurs
  Teorikurs kr 2500,-
 • eLæring
  Tilgang Teoritentamen.no i 45 dager, pensum + kurs kr 530,-

Klasse D1 (Minibuss )

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Kjøretime kr 1250,-
  Trinnvurdering trinn 2 kr 1250,-
  Trinnvurdering trinn 3 kr 1250,-
  Sikkerhetskurs på veg kr 5000,-
  Førerprøve kr 3200,-
  Teoritime - enkelttimer med trafikklærer kr 700,-
 • Kurs
  Grunnkurs kr 1750,-
  Ulykkesberedskap kr 3500,-
  Teorikurs kl.C1/D1 - Sarpsborg kr 3600,-
 • Annet
  Lærebok kr 320,-
 • eLæring
  Tilgang Teoritentamen.no i 45 dager, pensum + kurs kr 600,-

Klasse D1E (Minibuss)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Kjøretime kr 1350,-
  Trinnvurdering trinn 2 kr 1350,-
  Trinnvurdering trinn 3 kr 1350,-
  Sikkerhetskurs på veg kr 5400,-
  Førerprøve kr 3500,-
 • Kurs
  Lastsikringskurs kr 1500,-

Klasse D (Buss)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Teorihjelp-enkelttimer (45 min) kr 700,-
  Kjøretime kr 1500,-
  Trinnvurdering trinn 2 kr 1500,-
  Trinnvurdering trinn 3 kr 1500,-
  Sikkerhetskurs på veg kr 9000,-
  Sikkerhetskurs på veg- har kl.D1/C1 har kl.C1 fra tidligere kr 6000,-
  Førerprøve kr 3900,-
  Teoritime - enkelttimer med trafikklærer kr 700,-
 • Kurs
  Grunnkurs kr 1750,-
  Ulykkesberedskap kr 3500,-
  Teorikurs kr 2450,-
 • Annet
  Lærebok kr 700,-
 • eLæring
  Tilgang Teoritentamen.no i 45 dager, pensum + kurs kr 600,-

Klasse DE (Buss)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Kjøretime kr 1550,-
  Trinnvurdering trinn 2 kr 1550,-
  Trinnvurdering trinn 3 kr 1550,-
  Førerprøve kr 4100,-
 • Kurs
  Lastsikringskurs kr 1500,-

Truck (Truck)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kurs
  Truck kr 5000,-

YSK Godstransport (YSK Gods)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kurs
  Yrkesutdannelse utvidelse til Godstransport 35T kr 19500,-
  140 timers kurs i samarbeid med kursaktøren Lime Green -Kursprisen inkluderer lærebok og praktisk kjøring i Modul.5. kr 39900,-

YSK Persontransport (YSK Person)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kurs
  140 timers kurs i samarbeid med kursaktøren Lime Green - Kursprisen inkluderer lærebok og praktisk kjøring i Modul.5. kr 39900,-
  Yrkessjåfør, Grunnutdanning utvidelse til Persontransport - 35 timer kr 19500,-

Annet (Kurs)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kurs
  Bakløfter kr 1500,-