Markedsavdelingen har vært på besøk hos Tungbilskolen i Drammen og vi fikk være med på deler av et Ulykkesberedskapskurs.

Her traff vi engasjerte og lærevillige kursdeltakere som kom med gode

tilbakemeldinger og skryt til både innhold og, ikke minst, dyktige og

inspirerende instruktører.

”Utrolig bra! Gode instruktører med mye egen erfaring som de deler av.”

- Marthe Green

”Veldig bra og givende.

God instruktør – det har vært gøy samtidig som det har vært lærerikt.”

- Sondre Andersen Helgerud

Fullt engasjement i ulykkesberedskap

Konsentrerte kursdeltakere

Slukking med apparat

Slukking med brannteppe

Slukking med brannteppe 2