Grunnet utgiftsøkning den siste tiden ser vi oss dessverre nødt til å øke prisene noe for trafikkopplæring.

Grunnet utgiftsøkning den siste tiden ser vi oss dessverre nødt til å øke prisene noe for trafikkopplæring. Prisjusteringen vil tre i kraft fra 1. oktober 2023.